Beylerbeyi, Yalıboyu Cd. No:69 D:1, 34676 Üsküdar/İstanbul
+90 216 321 55 61
info@glokalhukuk.com

İNFAZ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNFAZ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere TBMM tarafından 14.04.2020 tarihinde kabul edilen 7242 Sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’la ceza infaz mevzuatında ve ceza infaz sisteminde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. İlgili bireyler açısından etki…
Read more

KORONA SALGINI BAĞLAMINDA 7226 SAYILI KANUN’LA İŞ YAŞAMI, ÇEK KANUNU VE YARGIDAKİ SÜRELERLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİLİKLER

KORONA SALGINI BAĞLAMINDA 7226 SAYILI KANUN’LA İŞ YAŞAMI, ÇEK KANUNU VE YARGIDAKİ SÜRELERLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİLİKLER 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş ve 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, Koronavirüs (“Covid-19”) salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe konulan…
Read more

Bilişim Teknolojileri, Internet ve Sosyal Medya Hukuku

Bilişim Teknolojileri, Internet ve Sosyal Medya Hukuku Glokal Hukuk ve Danışmanlık olarak bilişim teknolojileri, internet ve sosyal medya alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teknoloji ve internet işlemleri ile ilgili konularda Türk Teknoloji Şirketlerine hem de uluslararası şirketlere Türk Hukuku, Avrupa Birliği Mevzuatı ve İngiliz Hukuku kapsamında Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bilişim ve internet teknolojileri hukuku alanında…
Read more